Wyroby sanitarne

Badamy:

rodziki, wanny, wanny z hydromasażem, umywalki, zlewozmywaki, zawory kulowe, rozdzielacze ciepła, węże prysznicowe, kabiny prysznicowe;
uchwyty do rynien, rur spustowych, rur kanalizacyjnych i inne;
ręczne kurki (zawory) kulowe do instalacji wodociągowych;
rury i kształtki wtryskowe z termoplastycznych tworzyw sztucznych.

W pełnym zakresie do oznakowania CE lub B.

Przeprowadzamy badania normowe, w tym badania typu wyrobów sanitarnych zapewniając zgodność produkowanych wyrobów z wymaganiami prawnymi oraz przepisami technicznymi.

Badania wyrobów sanitarnych przeprowadzamy zgodnie z normami:

PN-EN 13310+A1:2018-11 Zlewozmywaki kuchenne — Wymagania użytkowe i metody badań;
PN-EN 13310:2005 Zlewozmywaki kuchenne — Wymagania użytkowe i metody badań;
PN-EN 695:2005 Zlewozmywaki kuchenne — Wymiary przyłączeniowe;
PN-EN 14688:2009 Urządzenia sanitarne — Umywalki — Wymagania funkcjonalności i metody badań;
PN-EN 14527+A1:2012 Brodziki natryskowe do użytku domowego;
PN-EN 14516+A1:2012 Wanny do użytku domowego;
PN-EN 14428:2008 Kabiny prysznicowe — Wymagania funkcjonalności i metody badań.

Badania: Wyroby sanitarne

PN-EN 14688:2009 * Wyroby sanitarne – Odporność na chemikalia i środki plamiące
PN-EN 13310:2005 * Wyroby sanitarne – Odporność na chemikalia i środki plamiące
PN-EN 14527+A1:2012 * Wyroby sanitarne – Odporność na chemikalia i środki plamiące
PN-EN 14516+A1:2012 * Wyroby sanitarne – Odporność na chemikalia i środki plamiące
PN-EN 14428:2008 * Wyroby sanitarne – Odporność na chemikalia i środki plamiące
PN-EN 13310:2005 * Zlewozmywaki – Odporność na chemikalia i środki plamiące
PN-EN 13310:2005 * Zlewozmywaki – Odporność na ciepło w próbie na sucho
PN-EN 13310:2005 * Zlewozmywaki – Odporność na obciążenia
PN-EN 13310:2005 * Zlewozmywaki – Odporność na zmiany temperatury
PN-EN 13310:2005 * Zlewozmywaki – Odprowadzanie wody
PN-EN 13310:2005 * Zlewozmywaki – Określenie przepustowości przelewu
PN-EN 13310:2005 * Zlewozmywaki – Trwałość
PN-EN 13310:2005 * Zlewozmywaki – Wymiary geometryczne liniowe
PN-EN 695:2005 * Zlewozmywaki – Wymiary geometryczne liniowe
PN-EN 12194:2005 * Zlewozmywaki – Odporność na niewłaściwe użytkowanie

* badanie poza zakresem akredytacji

Napisz - skontaktujemy się z Tobą

Wypełnienie formularza oznacza, że podane w nim dane osobowe będą przetwarzane w celu nawiązania kontaktu i przedstawienia oferty. Zasady przetwarzania i informacje o administratorze znajdziesz tutaj.