Pobieranie próbek

Walcowe próbki rdzeniowe, pobrane w sposób zgodny z metodami normowymi umożliwiają przeprowadzenie szczegółowej analizy stanu technicznego istniejących konstrukcji i obiektów budowlanych. Wstępna analiza pobranych próbek daje odpowiedzi na pytania związane z jakością, zgodnością, czy komprymacją materiałową. Laboratoryjne badania wytrzymałościowe pobranych próbek oraz ich korelacja z wynikami badań sklerometrycznych zapewniają pewny kierunek dla dalszych wniosków i analiz.

Pobrane próbki rdzeniowe umożliwiają przeprowadzenie szczegółowych analiz w zakresie:

korozyjności stali i betonu dla konstrukcji żelbetowych,
określenia współczynników przewodności cieplnej i oporu dyfuzyjnego dla wielowarstwowych osłon zewnętrznych.

Wszystkie badania pobranych próbek przeprowadzane są w labaratorium przez doświadczony personel.

Badania: Pobieranie Próbek

PN-EN 12 504-1* Pobieranie betonowych próbek rdzeniowych

* badanie poza zakresem akredytacji

Napisz - skontaktujemy się z Tobą

Wypełnienie formularza oznacza, że podane w nim dane osobowe będą przetwarzane w celu nawiązania kontaktu i przedstawienia oferty. Zasady przetwarzania i informacje o administratorze znajdziesz tutaj.