Nawierzchnie sportowe

Badamy:

podłogi sportowe zgodnie z EN 14904,
nawierzchnie poliuretanowe zgodnie z EN 14877,
darni syntetycznych zgodnie z EN 15330-1,
nawierzchni placów zabaw zgodnie z PN-EN 1177.

Przeprowadzane w laboratorium Unilab badania zapewniając zgodność produkowanych wyrobów z wymaganiami prawnymi oraz przepisami technicznymi.

Wykonujemy badania powykonawcze (in situ) na obiektach sportowych i rekreacyjnych w:

halach sportowych;
salach gimnastycznych i fitness;
boiskach zewnętrznych;
obiektach lekkoatletycznych, bieżniach.

Określamy:

amortyzację uderzenia,
odkształcenie pionowe,
tarcie (poślizg),
ścieralność,
zachowanie piłki odbitej pionowo,
odporność na obciążenie toczne,
odporność na uderzenie i wgniecenie,
połysk i współczynnik odbicia zwierciadlanego,
przyczepność do podłoża,
równość,
przepuszczalność wody,
właściwości przy rozciąganiu – wytrzymałość i wydłużenie,
odporność na kolce,
odporność na cykle hydrotermiczne,
odporność na działanie światła UV,
mrozoodporność,
zmianę barwy.

Badania: Nawierzchnie sportowe

PN-EN 14808:2006 * Amortyzacja
PN-EN ISO 1183-1:2013-06E * Gęstość i gęstość względna
PN-EN 1969:2002 * Grubość
PN-EN 1177:2009 * Krytyczna wysokość upadku
EN ISO 23997:2012 * Masa powierzchniowa
PN-EN 14809:2006 + AC:2007 * Odkształcenie pionowe
ZURT-15/VIII.22/2012  +  PN-EN 12230:2005 * Odporność na działanie cykli hydrotermicznych
PN-EN 1569:2002 * Odporność na obciążenie toczne
PN-EN 1517:2002 * Odporność na uderzenie/udarność
PN-EN 1516:2002 * Odporność na wgłębienie
PN-EN 14810:2006   * Odporność nawierzchni sportowych na kolce
PN-EN 12616:2014-02 * Prędkość przesiąkania wody metoda A
PN-EN 13892-8:2004 * Przyczepność Metoda pull-off
PN-EN ISO 23999:2012 * Stabilność wymiarów i zwijanie pod wpływem ciepła
PN-EN 12230:2005 * Wytrzymałość na rozciąganie, wydłużenie względne przy zerwaniu
ZURT-15/VIII.22/2012  +
PN-EN ISO 4674-1:2005 *
Wytrzymałość na rozdzieranie
PN-EN 12235:2005 + AC:2006 * Zachowanie się piłki po odbiciu pionowym
PN-EN 12235:2014-02 * Zachowanie się piłki po odbiciu pionowym

* badanie poza zakresem akredytacji

Napisz - skontaktujemy się z Tobą

Wypełnienie formularza oznacza, że podane w nim dane osobowe będą przetwarzane w celu nawiązania kontaktu i przedstawienia oferty. Zasady przetwarzania i informacje o administratorze znajdziesz tutaj.