Metody obliczeniowe

Wykorzystując normowe badania obliczeniowe oraz symulacje komputerowe wyznaczamy:

współczynnik przenika ciepła dla bram;
współczynnik przenikania ciepła dla okien, okien dachowych, drzwi, płyt warstwowych oraz ścian osłonowych;
szacowanie przenoszenia ciepła i wilgoci komponentów budowlanych i elementów budynku;
opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła komponentów budowlanych i elementów budynku.

Badania: Metody obliczeniowe

PN-EN 12428:2013-06 * Bramy – Współczynnik przenikania ciepła
PN-EN ISO 10077-1:2007+AC:2010 PN-EN 14351-1+A1:2010+Ap1:2012+Ap2:2012 * Drzwi – Współczynnik przenikania ciepła. Obliczeniowa metoda badawcza
PN-EN 15026:2008 * Komponenty budowlane i elementy budynków – Cieplno-wilgotnościowe właściwości użytkowe. Obliczeniowa metoda badawcza
PN-EN ISO 6946:2008 * Komponenty o płaskich powierzchniach i mało zróżnicowanych właściwościach cieplnych – Opór cieplny. Obliczeniowa metoda badawcza
PN-EN ISO 10211:2008 * Komponenty o płaskich powierzchniach i mało zróżnicowanych właściwościach cieplnych – Opór cieplny. Obliczeniowa metoda badawcza
PN-EN 1745:2012 * Mury z cegły, pustaków itp. – Opór cieplny. Obliczeniowa metoda badawcza
PN-EN ISO 10077-1:2007+AC:2010  PN-EN 14351-1+A1:2010+Ap1:2012+Ap2:2012 p. 4.12, 5 (tabl. 1 i 2 nr 11), 7.2, Zał. A, E, F, ZA * Okna – Współczynnik przenikania ciepła. Obliczeniowa metoda badawcza
PN-EN ISO 10077-1:2007+AC:2010 * Okna dachowe – Współczynnik przenikania ciepła. Obliczeniowa metoda badawcza
PN-EN 1873:2009 p.5.9  PN-EN ISO 10211:2008 * Okna lub świetliki wystające poza lico przegród – Współczynnik przenikania ciepła. Obliczeniowa metoda badawcza
PN-EN 14963:2006 * Pasma świetlne – Współczynnik przenikania ciepła
PN-EN 14509:2013-12 p. A.10 * Płyty warstwowe z okładzinami metalowymi – Współczynnik przenikania ciepła. Obliczeniowa metoda badawcza
PN-EN ISO 10211:2008 PN-EN ISO 10077-2:2012 PN-EN 14351-1+A1:2010+Ap1:2012+Ap2:2012 * Sekcje ram okien, drzwi, ich połączenia z oszkleniem, żaluzje, skrzynki żaluzji – Współczynnik przenikania ciepła. Obliczeniowa metoda badawcza
PN-EN ISO 12631:2013-03 PN-EN 13830:2005 p.4.7, 6 (tabl. lp. 8) oraz Zał. ZA * Ściany osłonowe – Współczynnik przenikania ciepła. Obliczeniowa metoda badawcza
PN-EN 14351-1 ZAŁĄCZNIK B * Ściany zewnętrzne i ich elementy: okna – Izolacyjność od dźwięków powietrznych elementów budowlanych. Metoda obliczeniowa

* badanie poza zakresem akredytacji

Napisz - skontaktujemy się z Tobą

Wypełnienie formularza oznacza, że podane w nim dane osobowe będą przetwarzane w celu nawiązania kontaktu i przedstawienia oferty. Zasady przetwarzania i informacje o administratorze znajdziesz tutaj.