Farby, lakiery i środki gruntujące

Laboratorium badawcze Unilab wykonuje badania sprawdzające właściwości farb i powłok potwierdzając ich jakość oraz właściwości ochronne zgodnie z metodami normowymi. Metody wyznaczania parametrów technicznych powłok obejmują:

oznaczanie gęstości wg. PN-EN ISO 2811-4:2011;
oznaczenie przydatności do stosowania wg. PN-EN ISO 9514;
oznaczanie lepkości PN-EN ISO 2431:2012;
oznaczanie stopnia roztarcia pigmentów i wypełniaczy wg. PN-EN ISO 1524:2013_06;
oznaczanie czasu schnięcia wg. PN-EN ISO 9117;
oznaczanie grubość powłoki wg. PN-EN ISO 2808:2008;
oznaczanie przyczepność powłoki do podłoża wg. PN-EN ISO 4624:2004, PN-EN ISO 2409:2013, PN-EN ISO 16276-2:2007;
oznaczanie krycia wg. PN-C 81536:1989;
oznaczanie twardości powłok wg. PN-EN ISO 15184;
oznaczanie giętkości powłok PN-EN ISO 17132:2009;
oznaczanie odporności na uszkodzenia PN-EN ISO 6272, PN-EN ISO 7784;
odporność na wilgoć PN-EN ISO 6270;
ocena zniszczenia powłok PN-EN ISO 4628;
odporność na zarysowanie PN-EN ISO 1518;
odporność na wgniecenie PN-EN ISO 3678;
odporność na warunki atmosferyczne PN-EN ISO 11997;
odporność na ciecze PN-EN ISO 2812;
źródła światła PN-EN ISO 16474;
Prowadzimy badania w zakresie oceny cech wizualnych:
oznaczanie barwy PN-EN ISO 3668, PN-ISO 7724;
oznaczanie połysku PN-EN ISO 2813, PN-EN ISO 13803.
Farby i lakiery — Badanie zdolności do nakładania kolejnych powłok i zdolności do przemalowania PN-EN ISO 16927:2014_03
Farby i lakiery — Oznaczanie odporności powłok na szorowanie na mokro i ich podatności na czyszczenie PN-EN ISO 11998:2007
oznaczenie cech wizualnych powłoki tj. oznaczenie barwy PN-EN ISO 7724-2:2003, oznaczanie połysku i barwy PN-EN ISO 2813:2001

Laboratorium badawcze Unilab opracowuje ekspertyzy techniczne w oparciu przeprowadzane badania na miejscu oraz w laboratorium.

Badania: Farby, lakiery i środki gruntujące

PN-EN ISO 9117-3:2010  * Czas schnięcia powierzchniowego
PN-EN ISO 2431:2012 * Czas wypływu dla cieczy newtonowskich-dno płaskie/stożkowe
PN-C-81701:1997 * Czas wypływu dla cieczy newtonowskich-dno płaskie/stożkowe
PN-EN ISO 2811-1:2012 * Gęstość
PN-EN ISO 2811-2:2011 * Gęstość
PN-C-81519:1979 * Stopień i czas wysychania.
PN-EN ISO  1513:2010 * Wygląd i stan fizyczny

* badanie poza zakresem akredytacji

Napisz - skontaktujemy się z Tobą

Wypełnienie formularza oznacza, że podane w nim dane osobowe będą przetwarzane w celu nawiązania kontaktu i przedstawienia oferty. Zasady przetwarzania i informacje o administratorze znajdziesz tutaj.