Badania zewnętrzne ETICS

Laboratorium badawcze Unilab przeprowadza badania wyrobów stosowanych do wykonania ociepleń ścian zewnętrznych metodą bezspoinową ETICS (z ang. External Thermal Insulation Composite Systems). Badania przeprowadzane są w oparciu o weryfikację właściwości technicznych oraz parametrów. Przeprowadzone badania potwierdzają zgodność z dokumentami:

ETAG 004:2013;
ZUAT-15/V.03/2010 (systemy na styropianie);
ZUAT-15/V.04/2013 (systemy z wełną mineralną);
PN-EN 13499:2005;
PN-EN 13500:2005.

Prawidłowo wykonany system ETICS składa się z następujących elementów:

zaprawa lub masa klejąca do mocowania płyt materiału termoizolacyjnego;
płyty materiału termoizolacyjnego;
łączniki mechaniczne;
zaprawa lub masa klejąca do zatapiania siatki zbrojącej;
siatka zbrojąca;
środek gruntujący pod wyprawę zewnętrzną – stosowany opcjonalnie zależnie od rozwiązania;
cienkowarstwowa zaprawa lub masa tynkarska o zróżnicowanej fakturze;
farba elewacyjna wraz z podkładem dostosowanym do rodzaju farby – stosowane opcjonalnie, zależnie od systemu;
materiały uzupełniające tj. listwy cokołowe, profile narożnikowe, dylatacje, listwy kampinosowe.

Zakres oferowanych badań:

badania identyfikacyjne wyrobów,
odporność na występowanie rys skurczowych,
przyczepność do betonu,
przyczepność do styropianu,
przyczepność do wełny mineralnej,
odporność na powstawanie rys,
określenie siły zrywającej po działaniu alkaliów,
wodochłonność,
mrozoodporność,
przyczepność warstwy zbrojenia do styropianu/wełny mineralnej,
przyczepność warstwy wierzchniej do styropianu/wełny mineralnej,
odporność na uderzenie,
opór dyfuzyjny względny,
wytrzymałość mechaniczna.

Wszystkie badania wykonywane są przez wykfalifikowaną kadrę posiadającą niezbędną wiedzę oraz doświadczenie.

Laboratorium badawcze Unilab opracowuje ekspertyzy techniczne elewacji na zlecenie wszystkich uczestników procesu budowlanego. Wykorzystują nowoczesny sprzęt badawczy jesteśmy w stanie poprawnie zdiagnozować i określić przyczyny uszkodzeń wyrobów i obiektów budowlanych.

Opracowujemy kosztorysy, projekty remontów oraz świadectwa i audyty energetyczne.

Badania: Elewacje zewnętrzne ETICS

ETAG 004:2013 * Absorpcja kapilarna (wodochłonność, podciąganie kapilarne wody)
ETAG 004:2013 * Odporność na starzenie
PN-EN 13497:2003 * Odporność na uderzenie
ETAG 004:2013 * Odporność na uderzenie ciałem twardym
PN-B-10027:1993 * Odporność na uderzenie ciałem twardym
PN-EN 13498:2003 * Odporność na wgniatanie
PN-EN 1609*  * Oznaczenie nasiąkliwości wodne
PN-EN 12087* Oznaczenie nasiąkliwości wodne
PN-EN 12086 * Oznaczenie przenikania pary wodnej
PN-EN 1607* Oznaczenie rozciągania prostopadłego do powierzchni czołowych
PN-EN 12089* Oznaczenie wytrzymałości na zginanie i ściskanie
PN-EN 826* Oznaczenie wytrzymałości na zginanie i ściskanie
ETAG 004:2013 * Przepuszczalność pary wodnej (opór dyfuzyjny).
PN-EN ISO 7783:2012 * Przepuszczalność pary wodnej (opór dyfuzyjny).
ETAG 004:2013 * Przyczepność międzywarstwowa.
PN-EN ISO 4628-2:2005 * Stopień spęcherzenia
PN-EN ISO 4628-4:2005  * Stopień spękania
PN-EN ISO 4628-5:2005  * Stopień złuszczenia
PN-EN 1062-3:2008 * Współczynnik przepuszczania wody (przepuszczalność)
ETAG 004:2013 * Wytrzymałość na rozrywanie paska tynku
ZUAT-15/V.03/2010,  * Kleje do wyrobów izolacji cieplnej
ZUAT-15/V.04/2013, ETAG 004  * Kleje do wyrobów izolacji cieplnej
ZUAT-15/V.03/2010,  * Zaprawy klejowe do zatapiania siatki
ZUAT-15/V.04/2013, ETAG 004  * Zaprawy klejowe do zatapiania siatki
ZUAT-15/V.03/2010,  * Podkłady gruntujące
ZUAT-15/V.04/2013, ETAG 004 * Podkłady gruntujące
ZUAT-15/V.03/2010,  * Tynki
ZUAT-15/V.04/2013, ETAG 004 * Tynki
ZUAT-15/V.03/2010,  * Siatki zbrojące z włókna szklanego
ZUAT-15/V.04/2013, ETAG 004 * Siatki zbrojące z włókna szklanego
ZUAT-15/V.03/2010,  * Systemy dociepleń – badania laboratoryjne
ZUAT-15/V.04/2013, ETAG 004 * Systemy dociepleń – badania laboratoryjne

* badanie poza zakresem akredytacji

Napisz - skontaktujemy się z Tobą

Wypełnienie formularza oznacza, że podane w nim dane osobowe będą przetwarzane w celu nawiązania kontaktu i przedstawienia oferty. Zasady przetwarzania i informacje o administratorze znajdziesz tutaj.