Betony i wyroby betonowe

W laboratorium Unilab prowadzone są kompleksowe badania w dziedzinach:

badania mieszanki betonowej,
badania betonu,
badania betonu w konstrukcjach,
badania betonu zbrojonego włóknem stalowym,
badanie zapraw do murów, zaprawy budowlane.

Prowadzimy normowe (PN-EN oraz PN-B) badania betonu w zakresie oznaczania wszystkich cech wytrzymałościowych oraz cech trwałościowych.

Określamy wymagania odnoszące się do:

składników betonu,
właściwości mieszanki betonowej i betonu stwardniałego oraz ich weryfikacji,
ograniczeń dotyczących składu betonu,
specyfikacji betonu,
dostawy mieszanki betonowej,
procedur kontroli produkcji,
kryteriów zgodności i oceny zgodności.

Nasza zespół złożony z doktorów i magistrów budownictwa, chemii oraz materiałoznawstwa posiada specjalistyczną wiedzę oraz doświadczenie w projektowaniu receptur mieszanki betonowej do zastosowań produkcyjnych oraz specjalnych w tym do betonów wysokowartościowych (BWW) i samozagęszczalnych (ASCC i SCC).

Zapewniamy doradztwo technologiczne związane z projektowaniem, produkcją oraz wbudowaniem mieszanek betonowych.

Oferujemy kompleksowe badania kruszyw, cementu, wody, domieszek i dodatków.

Badania: Betony i wyroby betonowe

PN-EN 12350-1 * Pobieranie próbek
PN-EN 12350-3* Oznaczenie konsystencji metodą Ve-Be
PN-EN 12350-2 * Oznaczenie konsystencji metodą stożka opadowego
PN-EN 12350-5 * Oznaczenie konsystencji metodą stolika rozpływowego
PN-EN 12350-6* Oznaczenie gęstości świeżego betonu
PN-EN 12350-7 * Oznaczenie zawartości powietrza
PN-EN 12390-3 * Oznaczanie wytrzymałości na ściskanie
PN-EN 12350-1 *
PN-EN 12390-7 * Oznaczanie gęstości betonu
PN-EN 12350-1 *
PN-EN 12390-6* Wytrzymałość na rozciąganie przy rozłupywaniu
PN-EN 14721* Zawartość zbrojenia w stwardniałym betonie
PN-EN 12390-5* Wytrzymałość na zginanie
PN-EN 12504-2* Oznaczenie liczby odbicia
PN-EN 12504* Badanie wytrzymałości odwiertów rdzeniowych
PN-EN 1015-1 * Określenie rozkładu wielkości ziaren (metodą analizy sitowej)
PN-EN 1015-3 Konsystencja świeżej zaprawy
PN-EN 1015-6 * Gęstość objętościowa świeżej zaprawy
PN-EN 1015-7 * Zawartość powietrza
PN-EN 1015-10 * Gęstość wysuszonej stwardniałej zaprawy
PN-EN 1015-12:2002 * Zaprawy – Przyczepność do podłoża
PN-EN 1015-11:2001, PKT. 9 + A1:2007 * Zaprawy – Wytrzymałość na ściskanie
PN-EN 1015-11:2001, PKT. 8 + A1:2007 * Zaprawy – Wytrzymałość na zginanie
PN-EN 1015-18:2003 * Zaprawy budowlane – Absorpcja
PN-EN 1015-9:2001 + A1:2007 * Zaprawy budowlane – Czas korekty świeżej zaprawy
PN-EN 1015-9:2001 + A1:2007 * Zaprawy budowlane – Czas zachowania właściwości roboczych
PN-B-04500:1985 * Zaprawy budowlane – Czas zachowania właściwości roboczych
PN-EN 1097-3:2000 * Zaprawy budowlane – Gęstość nasypowa suchej mieszanki
PN-B-04500:1985 + PN-EN 1015-10:2001 + A1:2007  * Zaprawy budowlane – Gęstość objętościowa zaprawy stwardniałej
PN-85/B04500 + PN-EN 1015-6:2000 + A1:2007 * Zaprawy budowlane – Gęstość objętościowa zaprawy świeżej
PN-B-04500:1985 + A1:2007 * Zaprawy budowlane – Kapilarne podciąganie wody
PN-85/B04500 + PN-EN1015-3:2000 + A1:2005 + A2: 2007 * Zaprawy budowlane – Konsystencja świeżej zaprawy

* badania poza zakresem akredytacji

Napisz - skontaktujemy się z Tobą

Wypełnienie formularza oznacza, że podane w nim dane osobowe będą przetwarzane w celu nawiązania kontaktu i przedstawienia oferty. Zasady przetwarzania i informacje o administratorze znajdziesz tutaj.