Badania przyczepności

Laboratorium badawcze Unilab wykonuje badania przyczepności przez odrywanie metodą pull off:

powłok,
farb i lakierów,
zapraw naprawczych,
szpachlówek wyrównujących,
tynków,
posadzek,
rolowanych materiałów hydroizolacyjnych m.in. pap zgrzewalnych,
elastycznych wyrobów wodochronnych,
natrysków,
wyrobów do izolacji cieplnej,
podkładów podłogowych,
wyrobów i systemów do ochrony i napraw konstrukcji betonowych,
warstw wykończeniowych.

Badanie przyczepności przez odrywanie metodą pull off (test przyczepności, pomiar wytrzymałości na odrywanie) przeprowadzamy w celu określenia:

jakości przygotowania podłoża betonowego,
przyczepności warstw,
wytrzymałości na odrywanie badanego materiału,
możliwości wykorzystania istniejącej warstwy ocieplenia jako warstwy podkładowej w systemie ocieplenie na ocieplenie.

Badanie przyczepności pull off przeprowadzamy zgodnie z normami:

PN-EN 1542 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych – Metody badań – Pomiar przyczepności przez odrywanie,
PN-EN 12636:2001 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych – Metody badań – Oznaczanie przyczepności betonu do betonu,
PN-EN 1504 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych,
ASTM C1583 Standard Test Method for Tensile Strength of Concrete Surfaces and the Bond Strength or Tensile Strength of Concrete Repair and Overlay Materials by Direct Tension (Pull-off Method).

Badania: Badania przyczepności

PN-EN 13144:2019 * Ilościowy pomiar przyczepności metodą odrywania
PN-EN 13596 * Określanie przyczepności
PN-EN ISO 14916:2017 * Określanie przyczepności metodą odrywania
PN-EN 13494 * Określanie przyczepności między warstwą zaprawy klejącej i warstwą zbrojoną a materiałem do izolacji cieplnej
PN-EN 12039:2016 * Określanie przyczepności posypki
PN-EN 1015-12:2016-08 * Określenie przyczepności do podłoża stwardniałych zapraw do tynkowania zewnętrznego i wewnętrznego
PN-EN 13892-8:2004 * Oznaczanie przyczepności
PN-EN 13408 * Oznaczanie przyczepności podłogowych zapraw szpachlowych i/lub wyrównujących
PN-EN 12636 * Oznaczanie przyczepności betonu do betonu
PN-EN 12618-2:2005 * Oznaczanie przyczepności, z uwzględnieniem cyklu termicznego lub bez cyklu termicznego, wyrobów iniekcyjnych — Przyczepność oznaczana za pomocą oceny wytrzymałości spoiny na rozciąganie
PN-EN 1348 * Oznaczenie przyczepności dla klejów cementowych
PN-EN 1542 * Pomiar przyczepności przez odrywanie
PN-EN ISO 4624:2016 * Próba odrywania do oceny przyczepności farb i lakierów
PN-EN 10223-7:2013 * Próba przyczepności powłoki

* badanie poza zakresem akredytacji

Napisz - skontaktujemy się z Tobą

Wypełnienie formularza oznacza, że podane w nim dane osobowe będą przetwarzane w celu nawiązania kontaktu i przedstawienia oferty. Zasady przetwarzania i informacje o administratorze znajdziesz tutaj.