Analiza materiałowa

Wszystkie badania prowadzone są przez wykwalifikowanych inżynierów oraz ostatecznie weryfikowane przez ekspertów z tytułem doktora nauk ścisłych przy użyciu najnowszych technik i aparatury pomiarowej.

Przeprowadza analizy z dziedziny inżynierii materiałów w zakresie:

jakościowej oraz ilościowej charakterystyki makro-, mikro- oraz nanostruktury przy użyciu mikroskopii świetlnej oraz elektronowej;
analizy mikrostruktury i pomiaru parametrów;
analizy składu chemicznego (ilościowa oraz jakościowa) metodami EDX wraz z możliwością mapowania – rozmieszczenia pierwiastków;
pomiarów chropowatości przy użyciu metod laserowych;
analizy termograwimetrycznej (TGA) z określeniem przemian termicznej oraz temperatur przemiany;
analizy z wykorzystaniem skaningowej kalorymetrii różnicowej (DSC);
analizy składu chemicznego przy użyciu technik FTIR;
analizy składu chemicznego przy użyciu spektrometrii XRF;
analizy wytrzymałości materiałów w podstawowych badaniach na rozciąganie, ściskanie, ścinanie, zginanie i inne;
analizy widma termowizyjnego obiektów wraz z określeniem podstawowych parametrów cieplnych;
analizy zmian pH substancji w czasie.
Napisz - skontaktujemy się z Tobą

Wypełnienie formularza oznacza, że podane w nim dane osobowe będą przetwarzane w celu nawiązania kontaktu i przedstawienia oferty. Zasady przetwarzania i informacje o administratorze znajdziesz tutaj.