Badania trawy syntetycznej cz.1

Wprowadzenie

Sztuczne nawierzchnie sportowe, w tym trawy syntetyczne są nieodłączną częścią współczesnych rozgrywek sportowych. Szeroka gama oferowanych wyrobów o precyzyjnie dobranych właściwościach użytkowych, wpływa bezpośrednio na bezpieczeństwo i zmniejszenie ryzyka kontuzji wśród zawodników, zapewniając oczekiwane wyniki sportowe oraz odpowiednią, dla zamierzonego zastosowania, interakcję zawodników z nawierzchnią.

Gwałtowny rozwój inżynierii materiałowej spopularyzował wykorzystanie  nowoczesnych materiałów, w tym trawy syntetycznej w sporcie. Nawierzchnie sportowe wykonywane z darni, gliny lub popiół ze spalonego drewna są z rosnącą akceptacją zastępowane materiałami syntetycznymi. Znanym przykładem potwierdzającym coraz częstszą zmianę materiału naturalnego na syntetyczny są sztuczne murawy do piłki nożnej, akrylowe korty tenisowe oraz tartanowe bieżnie.

Dlaczego badamy nawierzchnie sportowe?

Od momentu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, to jest od 1 maja 2004 r. krajowe przepisy regulujące rynek wyrobów budowlanych dostosowano do standardów europejskich, a o możliwości zastosowania danego wyrobu decydują jego właściwości użytkowe. Zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92, poz. 881) każdy materiał trwale  wbudowany w obiekcie musi spełniać wymagania stawiane mu we właściwych normach zharmonizowanych lub innych przepisach technicznych.

Badania traw syntetycznych przeprowadza się w celu:

 • porównania oferowanych przez producentów materiałów – pod względem jakości i ceny,
 • porównania właściwości fizycznych i użytkowych wyrobu z określonymi standardami i wytycznymi
 • monitorowania zużycia oraz możliwości zachowania wymaganych właściwości
 • rozwoju techologii materiałowych oraz współtworzeniu nowoczesnych rozwiązań

Wymagania stawiane nowoczesnym nawierzchnią ze sztucznej trawy

Mając zapewnić oczekiwane wyniki sportowe, nawierzchnia z darni syntetycznej powinna:

 • umożliwiać jednoznaczną identyfikację na podstawie określonych właściwości fizycznych i użytkowych,
 • zawierać materiały o znanym składzie oraz jakości,
 • umożliwiać użytkowanie w niezmiennym stanie, ze stałą wydajnością, dla oczekiwanego okresu użytkowania,
 • zapewnić bezpieczeństwo użytkowania w trakcie wykonywania umiejętności sportowych,
 • zapewnić właściwą interakcję buta z powierzchnią w trakcie biegania, skręcania, skakania, lądowania itp.
 • zapewnić oczekiwaną interakcję wykorzystywanych dla danej dyscypliny akcesoriów takich jak piłka, krążek itp.
 • zapewnić niezmienną odporność na warunki atmosferyczne,
 • nie wpływać negatywnie na środowisko,
 • zawierać materiały nadające się do recyklingu.

Przegląd norm i wytycznych do badań trawy syntetycznej

Norma to opublikowany dokument zawierający specyfikację techniczną lub inne precyzyjne kryteria, stosowane jako reguła, wytyczna lub definicja. Normy stanowią podsumowanie najlepszych praktyk i są tworzone przez połączenie doświadczenia i wiedzy wszystkich zainteresowanych stron – producentów, sprzedawców, kupujących, użytkowników i organów regulujących.

W Europie wciąż trwa proces harmonizacji norm krajowych każdego z krajów członkowskich. Należy zaznaczyć, że każda z wprowadzonych norm zharmonizowanych podlega weryfikacji co około 5 lat przez odpowiednie komitety techniczne, a metody badawcze są wciąż rozwijane.

Norma wyrobu PN-EN 15330

Badania trawy syntetycznej przeprowadza się zgodnie z normą EN 15330  określającą właściwości funkcjonalne oraz właściwości związane z trwałością sportowych nawierzchni, stosowanych głównie na terenach odkrytych. Złożona jest z 2 części. Pierwsza opisuje wymagania dotyczące badań przeprowadzanych w laboratorium. Druga sekcja przedstawia wymagania stawiane powierzchnią użytkowanym.

Przedstawione w normie EN 15330 wymagania dotyczą nawierzchni użytkowanych w sporcie szkolnym, powszechnym i rekreacyjnym. Dla nawierzchni wykorzystywanych w trakcie elitarnych zawodów sportowych stosuje się dodatkowe przepisy, określane przez właściwe organizacje sportowe.

Norma EN 15330 opisuje pięć kategorii nawierzchni, podlegających zastosowaniu w sporcie:

 • Nawierzchnie przeznaczone głównie do hokeja na trawie,
 • Nawierzchnie przeznaczone głównie do piłki nożnej,
 • Nawierzchnie przeznaczone głównie od rugby do celów szkoleniowych,
 • Nawierzchnie przeznaczone głównie do tenisa,
 • Nawierzchnie przeznaczone do wielu dyscyplin sporowych.

Co warto wiedzieć o roletach zewnętrznych?

Fundamentalnym dokumentem mówiącym o roletach zewnętrznych jest norma PN-EN 13561:2015 ,,Zasłony zewnętrzne i markizy. Wymagania eksploatacyjne łącznie z bezpieczeństwem”, która została zatwierdzona przez Prezesa PKN dnia 7 lipca 2015 r. Ta specyfikacja techniczna przedstawia  wymagania eksploatacyjne, łącznie z wymaganiami dotyczącymi bezpieczeństwa, które powinny spełniać żaluzje zamontowane na budynku.

Przeczytaj więcej