Oferujemy usługi projektowania i prototypowania w zakresie części i wyrobów budowlanych.

Naszą misją jest ukierunkowanie działalności producentów  na wdrażanie i zastosowanie w praktyce nowych rozwiązań materiałowych i konstrukcyjnych. Współpracujemy z uczelniami wyższymi, instytucjami państwowymi oraz ekspertami z zakresu mechaniki, konstrukcji maszyn, tworzyw sztucznych i materiałoznawstwa tworząc interdyscyplinarny zespół o olbrzymich możliwościach

Zrealizowane projekty:

Opracowanie badawczo- rozwojowe wyrobu sztukateryjnego z gipsu spienionego wraz z przedstawieniem technologii wykonania, optymalizacją składu mieszanki, badaniem próbek, określeniem warunków produkcji i montażu oraz oceną przydatności do zastosowania w budownictwie.
Projekt betonowego sprężonego elementu prefabrykowanego stanowiącego bazę nowego systemu prefabrykacji w budownictwie mieszkaniowym.
Opracowanie metody zbrojenia prefabrykowanych płyt drogowych z wykorzystaniem zbrojenia rozproszonego.
Napisz - skontaktujemy się z Tobą

Wypełnienie formularza oznacza, że podane w nim dane osobowe będą przetwarzane w celu nawiązania kontaktu i przedstawienia oferty. Zasady przetwarzania i informacje o administratorze znajdziesz tutaj.